Загальні збори "АОПА-Україна" 15.01.2012р

 

Шановні колеги та дійсні члени
Асоціації "АОПА-Україна"!

У місті Одеса, на території спортивного аеродрому "Гідропорт",
о 10.30 ранку 15 січня 2012 року відбулися Чергові Загальні збори
членів Всеукраїнської Авіаційної Асоціації "АОПА-Україна".
На Загальних зборах, згідно Протоколу Мандатної комісії,
були присутні 13 дійсних членів з 18 зареєстрованих в
Реєстрі АОПА та було надано 4 нотаріальні доручення від
дійсних членів АОПА з проханням передачі свого голосу.
У роботі Загальних зборів АОПА взяли участь 19 акредитованных
учасників без права голосу (пілоти та власники ПС, що не підтвердили
своє дійсне членство в АОПА на 15.01.2012г).
Всього в голосуванні брали участь 17 дійсних членів АОПА.

Був заслухан звіт Голови Ради АОПА Хазана Г.Є. про роботу АОПА
у період з 2008 по 2011 рік включно.
Різкій критиці була піддана робота Ради АОПА і персонально -
робота Голови Ради Генадія Хазана. На Загальних зборах
був обраний новий склад Ради Асоціації "АОПА-Україна":
Г. Хазан         - Голова Ради - Президент Асоціації "АОПА-Україна"
О.Балицький - член Ради
А.Гнашук       - член Ради
До складу Ради з правом дорадчого голосу були обрани
представники колективних членів Асоціації:
Э.Лазунько - представник Донецької громадьскої организації "Єкстрім"
І.Олесюк     - представник НДІ "Технології льотних випробувань"
Загальні збори АОПА встановили обмежений період дії Ради
і Президента АОПА терміном на один рік, до 20 січня 2013р
- до дати Чергових Загальних зборів Асоціації.
На Загальних зборах 15.01.2012р була обрана
Ревізійна Комісія АОПА в складі:
В.Коваль       - Голова комісії
В.Балицький - член комісії
А.Пивень       - член комісії
На Загальних зборах прийнято план роботи "АОПА-Україна"
на 2012 рік, дано доручення Раді АОПА в двотижневий термін
опублікувати план роботи Ради на сайті АОПА.
Відео і
Фото інформація про роботу Загальних зборів АОПА
(адреса про розміщення) буде вказана на сайтах "АОПА-Україна"
та "УкрАвиаФорум" в найкоротший термін.

                                                      Рада Асоціації "АОПА-Україна" 

 


 

Уважаемые коллеги и действительные члены
Ассоциации "АОПА-Украина"!

В городе Одесса, на территории спортивного аэродрома "Гидропорт",
в 10.30 утра 15 января 2012 года состоялось Очередное Общее собрание
членов Всеукраинской Авиационной Ассоциации "АОПА-Украина".
На Общем собрании, согласно Протокола Мандатной комиссии,
присутствовало 13 действительных членов из 18 зарегистрированных в
Реестре АОПА и были предоставлены 4 нотариальных доверенности от
действительных членов АОПА с просьбой передачи своего голоса.
В работе Общего собрания АОПА приняли участие 19 акредитованных
участников без права голоса (пилоты и владельцы ВС, не подтвердившие
своё действительное членство в АОПА на 15.01.2012г).
Всего в голосовании принимали участие 17 действительных членов АОПА.

Был заслушан отчет Председателя Совета АОПА Г.Хазана о работе АОПА
в период с 2008 по 2011 год включительно.
Резкой критике была подвергнута работа Совета АОПА и персонально - 
работа Председателя Совета Геннадия Хазана.
На Общем собрании
был избран новый состав Совета Ассоциации "АОПА-Украина":
Г.Хазан  - Председатель Совета - Президент Ассоциации "АОПА-Украина"
О.Балицкий     - член Совета
А.Гнашук         - член Совета
В состав Совета с правом совещательного голоса были выбраны
представители коллективных членов Ассоциации:
Э.Лазунько    - предст-ль Донецкой общественной орг-ции "Экстрим"
И.Олесюк      - предст-ль НИИ "Технологии лётных испытаний"
Общее собрание АОПА установило ограниченный период действия
Совета и Президента АОПА
сроком на один год, до 20 января 2013г
- до даты Очередного Общего собрания Ассоциации.
На Общем собрании 15.01.2012г была избрана
Ревизионная Комиссия АОПА в составе:
В.Коваль       - Председатель комиссии
В.Балицкий   - член комиссии
А.Пивень       - член комиссии
На Общем собрании приняты планы работы "АОПА-Украина"
на 2012 год, дано поручение Совету АОПА в двухнедельный срок
опубликовать план работы Совета на сайте АОПА.
Видео и Фото информация о работе Общего собрания АОПА 
(адрес о размещении) будет указана на сайтах "АОПА-Украина"
и "УкрАвиаФорум" в кратчайший срок.

                                             Совет Ассоциации "АОПА-Украина"