Звернення до пілотів АЗП України

Шановні колеги!

На сьогоднішній день юридична компанія «Нікітченко і Партнери» (с) надає правову допомогу Всеукраїнській громадській організації "АОПА-Україна" у вирішенні ситуації, що склалася нацей час щодо захисті законних прав та інтересів асоціації "АОПА-Україна" та її дійсних членів, та проводить серйозну правову роботу в зборі доказової бази опонентів (осіб, що проводять заходи з узурпації організації).

Про фактично виконану роботу будемо повідомляти додатково.

Шановні колеги, Асоціація "АОПА-Україна" завжди рада новим членам, у нас широко відкриті двері для всіх, у тому числі для пілотів і власників повітряних суден, які залежать від людей, що проводять незаконими методами захоплення організації. Юридична компанія зобов'язується забезпечити правову допомогу у разі виникнення потреби для усіх членів АОПА. Правова, експертна і будь-яка інша юридична допомога буде надана також у разі виникнення складнощів при реєстрації, перереєстрації, а також - продовження льотної придатності повітряного судна у відповідних підрозділах Державіаслужби Україні

Юристи компанії підготують і дадуть в обов'язковому порядку правову оцінку подіям, що відбуваються вколо АОПА з розміщенням матеріалів на сайті "АОПА-Україна".


 

Уважаемые коллеги!

На сегодняшний день юридическая компания «Никитченко и Партнеры» (с) оказывает правовую помощь Всеукраинской общественной организации "АОПА-Украина" в разрешении сложившейся ситуации, сложившейся в настоящее время по защите законных прав и интересов Ассоциации "АОПА-Украина" и её действительных членов, проводит серьезную правовую работу в сборе доказательной базы оппонентов (лиц проводящих мероприятия по узурпации организации)

О фактически проделанной работе будем сообщать дополнительно.

Уважаемые коллеги, Ассоциация "АОПА-Украина" всегда рада новым членам, у нас широко открыты двери для всех, в том числе для пилотов и владельцев воздушных судов, зависимых от людей проводящих незаконными методами захват организации. Правовая, экспертная и любая другая юридическая помощь будет оказана также в случае возникновении сложностей при регистрации, перерегистрации, а также продления летной годности воздушного судна в соответствующих подразделениях Госавиаслужбы Украины.

Юристы компании подготовят и дадут в обязательном порядке правовую оценку событиям, происходящим вокруг АОПА с размещением материалов на сайте "АОПА-Україна"..