Офіційне звернення Ради "AOПA-Україна" до членів асоціації, юридичних та фізичних осіб

УВАГА!!!
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА АСОЦІАЦІЯ «АОПА–УКРАЇНА» (ДАЛІ - «АОПА–УКРАЇНА») ПОПЕРЕДЖУЄ:
БУДЬ-ЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД ОСІБ ЯКІ НЕ МАЮТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДІЯТИ ВІД «АОПА-УКРАЇНА», В ТОМУ ЧИСЛІ - ВСТУПИТИ ДО ЧЛЕНІВ «АОПА – УКРАЇНА», ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ В ЗБОРАХ, ГОЛОСУВАННЯХ ТА ІНШИХ ЗАХОДАХ З ВИКОРИСТАННЯМ НАЗВИ «ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА АСОЦІАЦІЯ «АОПА–УКРАЇНА» - ДО ФАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ «АОПА–УКРАЇНА» ВІДНОШЕННЯ НЕ МАЮТЬ.
В РАЗІ ЯКЩО ДО ВАС ЗВЕРТАЛИСЯ АБО ЗВЕРНУТЬСЯ З ТАКИМИ АБО ПОДІБНИМИ ПРОПОЗИЦІЯМИ, ПРОХАННЯ ОБОВ'ЯЗКОВО ВИМАГАЙТЕ У ЦІХ ОСІБ ПІДТВЕРДЖУЮЧІ ДОКУМЕНТИ ТА ТЕРМІНОВО ОБОВ'ЯЗКОВО
ПОВІДОМЬТЕ ПРО ЦЕ РАДУ «АОПА–УКРАЇНА» ЗА ТЕЛЕФОНОМ +380322621719
АБО ПИСЬМОВО ЗА АДРЕСОЮ: 79022 УКРАЇНА, М.ЛЬВІВ ВУЛ. ВИГОВСЬКОГО 29А


ВНИМАНИЕ!
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕУКРАИНСКАЯ АВИАЦИОННАЯ АССОЦИАЦИЯ «АОПА-УКРАИНА» (ДАЛЕЕ - «АОПА-УКРАИНА») ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ «АОПА-УКРАИНА», В ТОМ ЧИСЛЕ - ПРИНИМАТЬ В ЧЛЕНЫ «АОПА-УКРАИНА», ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В СОБРАНИЯХ, ГОЛОСОВАНИЯХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЗВАНИЯ «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕУКРАИНСКАЯ АВИАЦИОННАЯ АССОЦИАЦИЯ «АОПА-УКРАИНА» - К ФАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АОПА-УКРАИНА» ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ.
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ К ВАМ ОБРАЩАЛИСЬ ЛИБО ОБРАТЯТСЯ С ТАКИМ ИЛИ ПОДОБНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ,- ПРОСЬБА ОБЯЗАТЕЛЬНО ТРЕБОВАТЬ У ЭТИХ ЛИЦ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И СРОЧНО СООБЩИТЬ В СОВЕТ «АОПА-УКРАИНА» ПО ТЕЛЕФОНУ +380322621719 ИЛИ ПИСЬМЕННО ПО АДРЕСУ: 79022 УКРАИНА, Г. ЛЬВОВ, УЛ. ВЫГОВСКОГО 29А